Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.
GrenzeloosFiscaal.nl Een onmiskenbare ondernemersgeest maakt dat Zummum Finance & Tax Law fungeert als uw constructief kritische gesprekspartner. Niet alleen binnen onze landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Door meer dan 20 jaar ervaring bieden Grenzeloos Fiscaal en Zummum Finance & Tax Law samen met haar wereldwijd gevestigde partners u als ondernemer, belegger of particulier wereldwijde advisering en begeleiding op het gebied van belastingen en accountancy aan alsmede juridische dienstverlening en trustdiensten.

De trustkantoren met wie wij samenwerken beschikken altijd over de benodigde vergunningen en onderscheiden zich door hun hoge mate van deskundigheid, kwaliteit en klantgerichtheid. De navolgende trustdiensten, zowel nationaal als internationaal, kunnen wij u onder andere aanbieden:
 Oprichten van vennootschappen;
 DomiciliŽring (inclusief afhandelen post), dit is het voorzien en een ondernemingsadres en/of post/correspondentieadres;
 Voorzien in directieleden, commissarissen, gevolmachtigden;
 Het bieden van secretariŽle, kantoor- en vergaderfaciliteiten;
 Evt. Nominee Shareholder. Dit is te beschouwen als een plaatsvervangend aandeelhouder, waardoor de echte aandeelhouder anoniem blijft;
 Evt. Secretary services. Dit is de persoon die alle stukken van officiŽle instanties ontvangt en geacht wordt dit voor te bereiden en ter verwerking/ondertekening aan te bieden aan de directie van de vennootschap (bijvoorbeeld in Cyprus en Hong Kong).
Onze werkwijze
Onze werkwijze kenmerkt zich door duidelijkheid en eenvoud.
Nadat u uw vraag of informatieverzoek per e-mail of telefonisch kenbaar heeft gemaakt, zullen wij zo spoedig mogelijk een (inhoudelijke) reactie geven. Dit kan zowel per e-mail of telefonisch gebeuren. Het doel hiervan is om een eerste inventarisatie te maken van uw wensen en verwachtingen. Aan de hand hiervan nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor.
Dit persoonlijk gesprek is bedoeld als kennismakingsgesprek en eventueel het bepalen van uw rechtspositie. Dit laatste moet uitdrukkelijk los worden gezien van het geven van een advies. Hierbij zullen wij altijd handelen volgens de regels die de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) aan ons als beroepsuitoefenaar stelt, bijvoorbeeld ten aanzien van cliŽnt- en opdrachtacceptatie.
Voor een eenmalig adviesgesprek rekenen wij standaard een bedrag van € 150 exclusief BTW. Dit bedrag dient u per pin te betalen. Mocht het adviesgesprek leiden tot een verdere advisering en begeleiding van u, dan verdelen wij dit traject in een drietal fases:
Fase 1: adviesfase
Dit betreft de initiŽle adviesfase waarin afhankelijk van uw onderneming en uw wensen een voorstel of meerdere voorstellen schriftelijk worden uitgewerkt ten aanzien van de (nieuwe) structuur. In dit advies zal aandacht worden besteed aan de fiscale, juridische en eventueel overige aspecten, die verbonden zijn aan de uitgewerkte structuur. Over de kosten van dit advies zal vooraf een prijsafspraak met u gemaakt worden. De prijs is uiteraard afhankelijk van de complexiteit van de structuur.
Fase 2: oprichtingsfase
In deze fase zullen wij in nauwe samenwerking met onze partners de gekozen structuur voor u (laten) oprichten. In deze fase zullen wij het traject begeleiden en de diverse akten controleren. Ook hier geldt dat wij vooraf zowel de kosten van onze partner met u zullen afstemmen als ook onze eigen kosten.
Fase 3: post-oprichtingsactiviteiten
Afhankelijk van de gekozen structuur zullen na de oprichting nog aanvullende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan eenmalige werkzaamheden, zoals het opstellen van overeenkomsten, transfer pricing documenten, rulingverzoeken met de belastingdienst maar ook aan periodieke werkzaamheden, zoals het verwerken van de administratie, opstellen en indienen van loonheffing- en BTW-aangiften, het samenstellen van de jaarrekening, het opstellen van publicatierapporten, het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting en dergelijk. Ook hierover maken wij vooraf graag heldere afspraken met u.
 Zummum finance & tax law is lid van SRA (www.sra.nl). Onze belastingadviseurs zijn lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (www.nob.net) of Register Belastingadviseurs (www.rb.nl).
 Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google