Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.
Aan deze website kunnen geen rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend.
Disclaimer
Ondanks de gedane inspanningen om u een website te tonen waarvan de informatie accuraat, actueel en betrouwbaar is; vrijwaart GrenzeloosFiscaal.nl zich van eventuele ontstane misverstanden en of procedure fouten. Tevens vrijwaart GrenzeloosFiscaal.nl zich van eventuele zetfouten en / of onbewust verkeerd geplaatste artikelen.
Links naar andere sites
Deze disclaimer reikt tot externe websites waarnaar wordt gelinkt. Er is geen contrôle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat GrenzeloosFiscaal.nl de algehele websites als representief en of toereikend ziet.
Gebruikte talen
Al de informatie binnen deze website is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Bezoekers dienen zich te realiseren dat de informatie van externe websites slechts in die gebruikte taal aanwezig zal zijn.
Persoonlijke gegevens
GrenzeloosFiscaal.nl maakt op dit moment geen gebruik van zogenaamde 'cookies'; maar sluit het niet uit dit in de toekomst eventueel wel te gaan doen.
GrenzeloosFiscaal.nl zal ingevoerde NAW en/of mailgegevens niet aan derden doorspelen zonder schriftelijke toestemming vooraf.
GrenzeloosFiscaal.nl houdt zich het recht voor ingevoerde NAW en/of mailgegevens op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten.
Geen enkel onderdeel van deze website
mag hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook. Zoals elektronisch, of mechanisch inclusief fotocopiëren en of registreren, voor enig doel zonder de uitdrukkelijke toestemming van GrenzeloosFiscaal.nl. Behalve wanneer het gebruik van een door GrenzeloosFiscaal.nl geplaatste 'print button' dit toestaat.
Downloads
De via deze website aangeboden downloads zijn vrij van virussen, spyware en of andere bestanden die uw computer, tablet en of telefoon, schade aan kunnen brengen. Echter vrijwaart GrenzeloosFiscaal.nl zich van eventuele schade ontstaan door verkeerd gebruik en of installatie zonder juiste kennis.
© 2019 GrenzeloosFiscaal.nl.
Alle rechten voorbehouden.
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google