Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Internationale Fiscale Zaken
Fiscaal Internationaal Belastingontwijking versus belastingontduiking

De termen belastingontwijking en belastingontduiking zijn tegenwoordig populaire begrippen als het gaat om fraudezaken. Maar wat houden deze begrippen nu eigenlijk in en waarom is het onderscheid van belang?

Er is sprake van belastingontwijking indien een organisatie/onderneming zo wordt ingericht en opgezet, dat de belastingdruk wordt geminimaliseerd. Door het vestigen van juridische entiteiten in landen met een lage belastingdruk en gebruik te maken van de belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting kan belasting worden ontweken. Het gebruik van belastingverdragen en het vestigen in meerdere landen is in beginsel legitiem, zolang alle geldstromen, inkomsten en uitgaven verantwoord worden en inzichtelijk worden gemaakt. Wel hebben de G20 en OECD op 19 juli 2013 aangekondigd plannen te ontwikkelen om belastingontwijking door het verplaatsen van winst door multinationals naar belastingparadijzen aan te pakken.

Van belastingontduiking (of belastingfraude) is sprake indien door een organisatie/onderneming niet alle geldstromen, inkomsten en uitgaven verantwoord en inzichtelijk worden gemaakt. Er wordt willens en wetens informatie achtergehouden voor de belastingautoriteiten, zodat er te weinig belasting wordt geheven. Dergelijke handelingen zijn verboden en de pleger kan fiscaal- een strafrechtelijk vervolgd worden.

Belastingverdragen:
 klik op onderstaande hoofdpunten voor meer uitleg.
 Bilaterale belastingverdragen
 Multilaterale verdragen
Brievenbusmaatschappij en fiscale vestigingsplaats
 klik hier voor een uitgebreide beschrijving.
Transfer pricing
 klik hier voor een uitgebreide beschrijving.
Belastingparadijzen
 klik hier voor een uitgebreide beschrijving.
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google