Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Binnenlandse rechtsvormen
Eenmanszaak
VOF
Maatschap
Besloten Vennootschap
Naamloze Vennootschap
Coöperatie
Stichting
Vereniging
Commanditaire Vennootschap
Een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerkingsvorm waarbij één of meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen een onderneming drijven en waarbij één of meerdere geldschieters participeren. De CV is eigenlijk een bijzondere vorm van de VOF. Bij een CV is de beherend vennoot (of vennoten) belast met de dagelijkse leiding in de onderneming. De stille vennoot (commandiet) is de geldschieter van de CV. De beherende vennoot is met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de CV. De stille vennoot is niet aansprakelijk, maar kan uiteraard wel zijn financiële inleg verliezen.
De winst van de CV komt -na aftrek van de vergoeding voor het verstrekte kapitaal aan de stille vennoot- direct toe aan de beherend vennoot. Deze winst wordt direct belast bij de beherende vennoten met inkomstenbelasting als winst uit onderneming en met vennootschapsbelasting, indien de beherend vennoot een rechtspersoon (zoals BV) is. Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft een beherend vennoot recht op diverse fiscale faciliteiten, zoals zelfstandigen- starters- en investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De vergoeding voor de stille vennoot (natuurlijk persoon) wordt ook belast met inkomstenbelasting, maar wordt niet gezien als ondernemer en geniet dus ook geen ondernemersaftrek. Wel heeft de stille vennoot recht op belastingvoordeel voor investeringen, met name willekeurige afschrijving en investeringsaftrek.
Voordelen:
Eenvoudig op te richten, geen notariële akte nodig;
Er is geen minimum kapitaalseis;
Beherend vennoot/natuurlijk persoon is ondernemer voor de inkomstenbelasting en geniet diverse fiscale faciliteiten;
Stille vennoot is anoniem en wordt niet met naam in het Handelsregister genoemd.
Nadelen:
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de beherende vennoten in privé;
Fiscaal onvoordelig bij hoge winsten voor beherende vennoten/natuurlijke personen.
Doelgroep:
Investeerders voor grote projecten, zoals het bouwen van schepen, onroerend goed en het ontwikkelen van films.
Ook worden CV’s gebruikt in CV-BV-structuren wegens mismatches tussen het Nederlandse rechtssysteem en dat van een andere land.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google