Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Bijzondere rechtsvormen
Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
Stichting Administratiekantoor (STAK)
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Gouden handdruk- of stamrechtvennootschap
Innovatiebox vennootschappen
Familiefonds
Een familiefonds is een zogenaamd fonds voor gemene rekening (FGR). Het FGR is bijzondere civielrechtelijke rechtsvorm en wordt niet in het burgerlijk wetboek geregeld. Het is een vrije samenwerkingsvorm tussen participanten. Er is sprake van een afgescheiden vermogen.
Het familiefonds kent voorwaarden van beheer en bewaring. Hierin wordt geregeld wie als beheerder en wie als bewaarder van het familiefonds optreedt. De dagelijks gang van zaken ligt in handen van de beheerder. De bewaarder van het fonds is de juridische eigenaar van het fondsvermogen. Meestal wordt hiervoor een stichting bewaarder opgericht. Hierdoor wordt meer inhoud gegeven aan het afgescheiden vermogen en wordt het vermogen beschermd tegen derden. Het instellen van een stichting is geen vereiste. De participanten in het familiefonds zijn de economisch eigenaren van het fondsvermogen. Dit betekent dat de beleggingen en de opbrengst uit deze beleggingen voor rekening en risico komen van de participanten.
Om te voorkomen dat het fonds zelfstandig belastingplichtig is, worden de voorwaarden van beheer en bewaring zodanig opgesteld dat het fonds een besloten karakter heeft. Het familiefonds is dan fiscaal transparant. De participanten wordt dus zelfstandig belastingheffing betrokken, meestal vindt de belastingheffing plaats in box 3.
Een familiefonds wordt vaak gebruikt om vermogen aan de kinderen over te dragen, zonder dat daarbij de beschikkingsmacht of zeggenschap aan de kinderen wordt overgedragen. Over de toekomstige waardevermeerdering van het vermogen zijn de kinderen geen erfbelasting meer verschuldigd. Ook onroerende zaken kunnen in een familiefonds worden ondergebracht. Uiteraard is het ook mogelijk om een fonds voor gemene rekening op te zetten buiten familieverband.
Een bekend voorbeeld van een familiefonds is het fonds van Prinses Margriet. Klik hier voor artikel.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google