Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Bijzondere rechtsvormen
Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
Stichting Administratiekantoor (STAK)
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Familiefonds
Gouden handdruk- of stamrechtvennootschap
Innovatiebox vennootschappen
Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Naast het regime van de vrijgestelde beleggingsinstelling VBI, (klik hier voor de VBI) kent de Nederlandse vennootschapsbelastingwetgeving nog een vrijstelling voor beleggingsinstelling. Deze staat bekend onder de naam fiscale beleggingsinstelling (FBI). Het regime van de FBI is geŽnt op de particuliere belegger. Bij de invoering is echter onderkend dat ook andere beleggers gebruik zouden willen en kunnen maken van dit regime. Dit komt met name tot uitdrukking in de aandeelhouderseis.
De FBI zelf kent de volgende eisen:
Rechtsvormeis: Er geldt geen eis ten aanzien van de rechtsvorm. Dit betekent dat als FBI kunnen worden aangemerkt de N.V., de B.V., de FGR en buitenlandse lichamen.
Aandeelhouderseis: Beleggers kunnen slechts particuliere beleggers zijn. Voor niet-beursgenoteerde of beleggingsinstellingen zonder AFM-vergunning zijn aanmerkelijkbelanghouders (privť aandeelhouder met aan participatie van > 5%) niet toegestaan.
Bestuurders- en commissarisseneis: De bestuurder of commissaris van de FBI mag geen functie vervullen bij een aandeelhouder, die 25% of meer van de aandelen in de FBI houdt.
Beleggingseis: Het doel en feitelijke werkzaamheid van de FBI moet bestaan in het beleggen van vermogen.
Ten aanzien van de beleggingen en de behaalde winsten gelden de volgende vereisten:
Beleggingseis: De FBI kent geen specifieke bepalingen met betrekking tot de beleggingen. Er dient sprake te zijn van beleggen oftewel normaal vermogensbeheer. Beleggen in vastgoed is dan ook toegestaan.
Financieringseis: Een FBI mag haar beleggingen financieren met vreemd vermogen tot 60% van de fiscale boekwaarde van de onroerende zaken plus 20% van de boekwaarde van de overige beleggingen.
Uitdelingsverplichting: Een van de belangrijkste voorwaarde voor de FBI is dat een FBI binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar haar voor uitdeling beschikbare winst ter beschikking moet stellen aan haar aandeelhouders.
Eis van gelijke winstverdeling. De uitgedeelde winst moet gelijkelijk over de aandelen worden verdeeld, ook al is sprake van verschillende soorten aandelen.
De FBI kent een aantal faciliteiten die gewone vennootschappen niet kennen, zoals de herbeleggingsreserve en afrondingsreserve. Met behulp van deze reserves wordt de voor uitdeling beschikbare winst verlaagd en dus ook de uitdelingsverplichting.
Onze adviseurs kunnen u uiteraard meer vertellen over deze beleggingsvorm.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google