Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Binnenlandse rechtsvormen
Eenmanszaak
VOF
Maatschap
Besloten Vennootschap
Naamloze Vennootschap
Commanditaire Vennootschap
CoŲperatie
Vereniging
Stichting
Een stichting is een rechtspersoon en wordt opgericht om een speciaal sociaal of ideŽel doel te verwezenlijken. Hierbij valt te denken aan een goed doel, het uitvoeren van een pensioenregeling voor een bepaalde groep personen of zelfs het drijven van een onderneming. Een stichting wordt bij notariŽle akte opgericht. Een stichting heeft een afgescheiden vermogen, maar heeft geen aandeelhouders en/of leden. Het bestuur van de stichting is belast met de dagelijkse gang van zaken van de stichting. Het bestuur bestaat doorgaans uit drie personen, namelijk een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het bestuur is in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur of als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister.
Het vermogen van de stichting mag enkel aangewend worden overeenkomstig het doel van de stichting. Een stichting verkrijgt haar vermogen uit donaties, giften en/of leningen, waarbij er geen verplichting is gesteld aan de minimumhoogte van het vermogen.
Een stichting is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, tenzij zij een echte onderneming drijft.
Voordelen:
Geen aansprakelijkheid van de bestuurders, tenzij er sprake is van wanbeleid;
Een stichting wekt vertrouwen ten aanzien van het doel van de stichting en het ontvangen van donaties;
Mogelijkheid tot ANBI-status;
Mogelijkheid van Stichting Administratiekantoor.
Nadelen:
Oprichting geschiedt bij notariŽle akte;
De stichting is beperkt in de mogelijkheden waaraan het vermogen mag worden besteed.
Doelgroep:
Algemeen nut beogende instellingen (ANBIís) voor een goed doel, pensioenstichtingen, stichting administratiekantoren.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google