Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Bijzondere rechtsvormen
Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
Stichting Administratiekantoor (STAK)
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Familiefonds
Innovatiebox vennootschappen
Gouden handdruk- of stamrechtvennootschap
Indien u ontslagen wordt bij uw werkgever én u een ontslaguitkering ontvangt, is het wellicht raadzaam dat u uw ontslaguitkering rechtstreeks en zonder inhouding van loonheffing laat overmaken aan een door u opgerichte vennootschap. Meestal wordt gekozen voor een besloten vennootschap (B.V.), maar ook andere rechtsvormen zijn mogelijk. De gouden handdrukvennootschap of stamrechtvennootschap is dus eigenlijk uw eigen verzekeraar van een recht op belaste uitkeringen aan u. U bent de directeur-grootaandeelhouder van de stamrechtvennootschap.
Of een stamrechtvennootschap voor u interessant is hangt met name af van de hoogte van de ontslaguitkering.
U heeft in principe 3 mogelijkheden om uw ontslaguitkering te besteden:
Bij ontslaguitkeringen tot € 25.000 is het raadzaam om direct af te rekenen met de belastingdienst;
Bij ontslaguitkeringen vanaf € 25.000 is het raadzaam om een lijfrenteverzekering af te sluiten dan wel de gouden handdruk om te zetten in banksparen;
Bij ontslaguitkeringen vanaf € 50.000 óf wanneer u erover denkt om een eigen bedrijf te starten is het raadzaam om een eigen stamrechtvennootschap op te richten.
Wat is een stamrecht eigenlijk? Een stamrecht is een onbelaste aanspraak op periodieke uitkering wegens te derven loon die uiterlijk op de AOW-datum ingaat. Als u uw ontslaguitkering omzet in een stamrecht wordt niet de ontslaguitkering belast maar de latere uitkeringen. Er moet wel sprake zijn van te derven loon (of gederfd loon). Dit kan alleen bij ontslag en tot aan de vroegste pensioendatum. Nabetalingen zijn geen te derven loon, maar vormen gewoon loon.
Binnen de stamrechtvennootschap gelden geen regels ten aanzien van de beleggingen. Er kunnen ook bedrijfsactiviteiten worden opgestart. Het voordeel is dat uw startkapitaal binnen de stamrechtvennootschap hoger is doordat (nog) geen loonheffing is ingehouden op de ontslaguitkering. Wel dient bij het verstekken van gelden en leningen aan uzelf vanuit de stamrechtvennootschap aandacht besteed te worden aan de zakelijkheid. De vraag die u zich dient te stellen is 'hoe zou een onafhankelijk kredietverschaffer zich opstellen?'
Onze adviseurs kunnen u in het gehele traject adviseren en begeleiden.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google