Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Bijzondere rechtsvormen
Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
Stichting Administratiekantoor (STAK)
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Familiefonds
Gouden handdruk- of stamrechtvennootschap
Innovatiebox vennootschappen | R&D-vennootschappen
De Nederlandse overheid heeft research & development (R&D) oftwel speur- en ontwikkelingswerk (S&O) hoog in haar vandaal staan en beoogt dit reeds jaren fiscaal te stimuleren. Sinds 1 januari 2007 kent de vennootschapsbelasting een speciale regeling ten aanzien van het zogenaamde kwalificerend innovatief inkomen: de innovatiebox. Nederland was hiermee voorloper in een speciaal regime voor R&D-activiteiten.
Het effectief vennootschapsbelastingtarief bedraagt slechts 5% in plaats van 25%.
Wie voor de innovatiebox in aanmerking wil komen, moet voldoen aan een aantal voorwaarden.
Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de regeling voor immateriŽle vaste activa waarvoor een octrooi of kwekersrecht is verleend en de regeling voor zogenaamde S&O-activa. Belangrijk is dat het octrooi-activum of S&O-activum door de B.V. zelf is voortgebracht. Ook andere lichamen/rechtspersonen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting kunnen van deze regeling gebruik maken. Hierbij geldt wel dat de innovatiebox van toepassing is op immateriŽle activa waarvan de te verwachten voordelen in belangrijke mate hun oorzaak vinden in aan de verleende octrooien en op S&O-activa. Er vindt een toerekening aan de R&D plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een functionele analyse van de onderneming. Slechts de voordelen die toegerekend worden aan R&D (kwalificerend innovatief inkomen) worden belast tegen het lage tarief. De overige voordelen volgen de normale belastingheffing. Dit betekent dus ook dat de toerekening aan R&D van groot belang is op het fiscaal voordeel.
De innovatiebox is beperkt tot innovatie op technisch en procestechnisch gebied. Innovatie op het gebied van marketing, zoals de ontwikkeling van een merk, logo of andere aanduidingen vallen niet onder het bereik van de innovatiebox.
Naast de innovatiebox kent Nederland nog een aantal andere fiscale stimuleringsregelingen, zoals:
Afschrijving ineens zelfontwikkelde immateriŽle activa voor belastingplichtigen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting;
Aftrek speur- en ontwikkelingswerk voor belastingplichtigen in de inkomstenbelasting;
Afdrachtvermindering Speur- & Ontwikkelingswerk voor werkgevers/inhoudingsplichtigen;
Research & Development Aftrek voor belastingplichtigen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Onze adviseurs kunnen de mogelijkheden samen met u bekijken, voor u aanvragen en begeleiden. Tevens kunnen zij namens u de invoering van de innovatiebox en de bepaling van het kwalificerend innovatief inkomen met de belastingdienst bespreken en onderhandelen.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google