Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Binnenlandse rechtsvormen
Eenmanszaak
VOF
Maatschap
Naamloze Vennootschap
Commanditaire Vennootschap
CoŲperatie
Stichting
Vereniging
Besloten Vennootschap
Een besloten vennootschap (B.V.) is een rechtspersoon. Een B.V. kan rechtshandelingen verrichten en is zelf aansprakelijk voor haar handelen. Een B.V. kan alleen bij notariŽle akte worden opgericht. Het kapitaal van de B.V. is in aandelen verdeeld die in handen zijn van de aandeelhouders. De aandelen staan altijd geregistreerd op naam, de zogenaamde aandelen op naam. Sinds de invoering van de flex-B.V. in 2012 geldt niet langer de eis van het minimum gestort aandelenkapitaal van € 18.000. In principe is een aandelenkapitaal van € 0,01 voldoende. De dagelijkse leiding van de vennootschap wordt gevoerd door de directie. De directie hoeft niet te bestaan uit dezelfde personen als de aandeelhouders. De aandeelhouders zijn nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag waarvoor zij deelnemen, met uitzondering in het geval van onterecht uitgekeerd dividend. Ook directieleden zijn in beginsel niet aansprakelijk voor schulden van de B.V., tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur en de B.V. daardoor schade lijdt.
De vennootschap is belastingplichtig in de vennootschapsbelasting voor haar hele winst, waar dan ook verdiend. De bepaling van de hoogte van de winst is onderhevig aan de accountancy en fiscale regels. Voor een directeur-grootaandeelhouder in een B.V. (bij een belang van > 5%) gelden diverse specifieke belastingregels, zoals de gebruikelijk-loonregeling in de loonbelasting en de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting (box 1). Ook de sociale zekerheid van een directeur-grootaandeelhouder is anders dan een gewone werknemer. Onze adviseurs kunnen u hierover uitgebreid informeren.
Voordelen:
In beginsel geen juridische aansprakelijkheid voor aandeelhouders en bestuurders, tenzij er sprake is van wanbeleid;
FinanciŽle risico's kunnen worden verdeeld over meerdere B.V.'s;
Het is mogelijk te kiezen voor vrij overdraagbare aandelen;
Het is mogelijk om te werken met aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht;
Belastingtarieven in de vennootschapsbelasting zijn lager dan in de inkomstenbelasting, zodat bij hoge winsten een B.V. meestal fiscaal voordeliger is.
Nadelen:
Oprichting kan alleen bij notariŽle akte;
Sinds invoering flex-bv wetgeving ligt meer verantwoordelijkheid bij de het bestuur van de B.V., zoals ingeval van inbreng ťn bij dividenduitkering;
Meer formaliteiten bij besluitvorming en dividenduitkering;
Er geldt een publicatieplicht voor de jaarrekening. De omvang van deze plicht is afhankelijk van de omvang van de B.V.
Doelgroep:
Ondernemingen met een verhoogd financieel en juridisch risico;
Ondernemingen met hoge winsten;
Ondernemingen met R&D-activiteiten;
Internationaal opererende ondernemingen.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google