Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Binnenlandse rechtsvormen
Eenmanszaak
VOF
Besloten Vennootschap
Naamloze Vennootschap
Commanditaire Vennootschap
Coöperatie
Stichting
Vereniging
Maatschap
In een maatschap oefenen partners samen hun beroep uit onder een gemeenschappelijke naam, denk hierbij aan medici, advocaten, notarissen, accountants of belastingadviseurs. Een maat gaat alleen verplichtingen voor zichzelf aan en niet voor de andere maten, tenzij de maten elkaar in een maatschapscontract een volmacht hebben gegeven of de maten gezamenlijk een transactie hebben afgesloten. Iedere maat is slechts aansprakelijk voor het aandeel in de maatschap, maar wel met het privévermogen.
De inkomsten van de maatschap komen rechtstreeks toe aan de maten, ieder voor het aandeel in de maatschap. Deze inkomsten worden eveneens direct belast bij de maten met inkomstenbelasting en met vennootschapsbelasting indien het een rechtspersoon betreft. Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft men recht op diverse fiscale faciliteiten, zoals zelfstandigen- starters- en investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
Voordelen:
Vormvrij, geen notariële akte nodig.
Geen inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Het bedrijfsvermogen is afgescheiden van het privévermogen.
Fiscale faciliteiten, zoals zelfstandigen- starters- en investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling, indien de maat een natuurlijk persoon is.
Nadelen:
Alle maten zijn privé aansprakelijk voor een gelijk deel, als de maatschap haar verplichtingen niet nakomt.
De maatschap eindigt in principe bij overlijden of wegvallen van een vennoot. Dit kan voorkomen worden door bepalingen op te nemen in de maatschapsovereenkomst.
Ingeval van natuurlijk personen: fiscaal onvoordelig bij hoge winsten.
Alleen van toepassing bij uitoefening van een beroep en niet bij een bedrijf.
Doelgroep:
Beroepsbeoefenaars, zoals medici, advocaten, notarissen, accountants of belastingadviseurs.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google