Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Binnenlandse rechtsvormen
VOF
Maatschap
Besloten Vennootschap
Naamloze Vennootschap
Commanditaire Vennootschap
Coöperatie
Stichting
Vereniging
Eenmanszaak
Dit betreft een rechtsvorm die voor rekening en risico van een natuurlijk persoon wordt gedreven. Een eenmanszaak is juridisch snel en eenvoudig op te richten en ook even zo snel weer op te heffen. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk (ook met het privévermogen) voor alle schulden van de onderneming. Indien de eigenaar in gemeenschap van goederen is getrouwd, wordt ook het vermogen van de partner meegenomen in de aansprakelijkheid.
De inkomsten van de onderneming zijn direct beschikbaar voor de ondernemer om te besteden. Deze inkomsten worden eveneens direct belast bij de eigenaar met inkomstenbelasting. Als ondernemer heeft men recht op diverse fiscale faciliteiten, zoals zelfstandigen- starters- en investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
Voordelen:
Oprichting is vormvrij, geen notariële akte nodig.
Er is geen kapitaalvereiste.
Fiscale faciliteiten, zoals zelfstandigen- starters- en investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
Nadelen:
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, waarbij geen onderscheid is tussen privé- en bedrijfsvermogen.
Fiscaal onvoordelig bij hoge winsten.
Doelgroep:
Startende ondernemer die de onderneming/klantenkring nog moet opbouwen.
Kleine zelfstandigen die een beperkt vermogen voor de onderneming nodig hebben met beperkte aansprakelijkheid ten opzichte van derden.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google