Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Veel voorkomende buitenlandse rechtsvormen
LLP (Limited Liability Partnership)
Cypriotische private limited company
Hongkong Ltd
E-zone vennootschappen (Curašao)
Jebel Ali offshore company (Dubai)
Bulgaarse EOOD/OOD
Spaanse ETVE
Stichting Particulier Fonds (Curašao)
De Stichting Particulier Fonds (SPF), ge´ntroduceerd in 1998, is een op Curašao gevestigde rechtspersoon. Een SPF kent geen aandeelhouders of leden. Zij beheert haar vermogen op eigen naam. Een SPF kan net zoals een Nederlandse stichting rechtshandelingen verrichten en het eigendom kan verkrijgen van een binnenlandse en/of buitenlandse vennootschap en onroerende zaken. De enige beperking is dat de SPF geen bedrijf/onderneming mag uitoefenen. Het optreden als beheer-, holding- investerings- of beleggingmaatschappij wordt in beginsel niet beschouwd als het uitoefenen van een bedrijf. In tegenstelling tot een Nederlandse stichting mag een SPF wel uitkeringen in de vorm van schenkingen verrichten aan de begunstigden, zonder dat deze uitkeringen een charitatief karakter hebben.
De SPF moet tenminste ÚÚn ingezeten bestuurder hebben die in het bezit is van een geldige vergunning afgegeven door de Raad van Toezicht. In de meeste gevallen zal een trustkantoor deze bestuurderstaak op zich nemen.
De essentie van een SPF is de afscheiding van privÚ vermogen naar stichtingsvermogen. De insteller of oprichter van de SPF kan een of meerdere vertrouwenspersonen in het bestuur of de Raad van Advies zitting laten nemen. Hierdoor wordt controle behouden over het ingebrachte vermogen.
Een SPF is vrijgesteld van vennootschapsbelasting in Curašao, waardoor alle inkomsten belastingvrij zijn. Schenkingen zijn vanuit Curašaos fiscaal perspectief vrij van schenkingsrecht, indien de schenking wordt verricht aan een niet-inwoner.
Als gevolg van de invoering in Nederland van antimisbruikwetgeving per 1 januari 2010, waardoor een SPF in beginsel fiscaal transparant is, voorziet De Curašaose belastingwetgeving voorziet in de mogelijkheid om te opteren voor 10% vennootschapsbelastingheffing. De belaste status, op verzoek, geldt voor 3 volledige boekjaren.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google