Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Bijzondere rechtsvormen
Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Familiefonds
Gouden handdruk- of stamrechtvennootschap
Innovatiebox vennootschappen
Stichting Administratiekantoor
Een Stichting Administratiekantoor (STAK) is een speciale stichting, die wordt gebruikt bij het certificeren van aandelen. Certificeren betekent dat de aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan de STAK, waarbij de STAK certificaten van aandelen overdraagt aan de dan ex-aandeelhouder. De certificering van aandelen geschiedt onder een aantal voorwaarden, de zogeheten administratievoorwaarden. In deze voorwaarden worden de rechten en plichten van de stichting en de certificaathouder over en weer beschreven. In de statuten van de stichting wordt onder andere geregeld uit hoeveel leden het bestuur moet bestaan, wat hun bevoegdheden zijn, de wijze waarop bij het ontstaan van vacatures opvolging plaats vindt.
Door certificering wordt het zeggenschapsrecht en het winstrecht van een aandeel gesplitst. De STAK is na certificering aandeelhouder en is daardoor stemgerechtigd in Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De STAK wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Hoewel de certificaathouders geen stemrecht hebben, hebben zij naast het financiŽle recht (het recht op uitkering van dividend en/of het saldo bij liquidatie) ook nog andere rechten. Zo moeten certificaathouders bijvoorbeeld worden opgeroepen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en kunnen zij de jaarrekening van de vennootschap inzien.
Er bestaan twee soorten certificaten: royeerbare certificaten en niet-royeerbare certificaten. Royeerbare certificaten kunnen op verzoek van de certificaathouder of onder bepaalde omstandigheden worden omgewisseld in aandelen. Bij niet-royeerbare certificaten kan omwisseling alleen plaatsvinden als het bestuur van de STAK daartoe besluit. Het certificeren van bestaande aandelen is in beginsel een vervreemding, hetgeen kan leiden tot een aanmerkelijk belangheffing. Onder bepaalde voorwaarden leidt een certificering van aandelen niet tot een aanmerkelijk belang vervreemding.
Er zijn verschillende situaties denkbaar, waarbij een STAK nuttig kan zijn. Maar in alle gevallen geldt dat het onwenselijk is dat degenen die het dividend ontvangen ook zeggenschap hebben.
Mogelijke toepassingen zijn:
Bij participaties door werknemer (-s) en de werkgever de zeggenschap niet bij de werknemers wil hebben.
Bij familiebedrijven, waarbij een neutraal bestuur noodzakelijk is, vanwege conflicterende belangen.
Bij estate-planning waarbij certificaten na het overlijden van de ondernemer overgaan naar de erfgenamen.
Voordelen van een STAK:
Certificaten kunnen onderhands worden geleverd, derhalve zonder notariŽle akte;
Certificaathouders worden niet gemeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
Benoeming opvolgende bestuursleden statutair geregeld;
Waarborgen continuÔteit van de onderneming.
Nadelen van een STAK:
Door de wetgever is de macht van de certificaathouder uitgebreid;
Slechts onder voorwaarden is certificering fiscaal geen vervreemding.
Aternatief;
(flex) B.V. met verschillende soorten aandelen, mogelijk sinds 1 oktober 2012.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google