Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Bijzondere rechtsvormen
Stichting Administratiekantoor (STAK)
Algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Fiscale Beleggingsinstelling (FBI)
Familiefonds
Gouden handdruk- of stamrechtvennootschap
Innovatiebox vennootschappen
De Vrijgestelde -Beleggingsinstelling
Het regime van de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) leidt tot een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. De vrijgestelde beleggingsinstelling is ingevoerd ter versterking van de sector van beleggingsinstellingen. De overheid wilde met de VBI het Nederlandse vestigingsklimaat verbeteren én voorkomen dat grote financiële banken en pensioenfondsen hun beleggingen uit Nederland wegsluizen en die onderbrengen in het buitenland. De VBI is het Nederlandse antwoord op de vele fiscaal vriendelijke regelingen voor inkomsten uit beleggingen in andere landen, zoals de Luxemburgse SICAV en de SPF (klik hier voor SPF) op de Nederlandse Antillen.
Het doel van de VBI is particuliere beleggers de mogelijkheid te bieden door samenvoeging van hun vermogens een betere risicospreiding te verwezenlijken en een beter rendement te behalen dan bij dan individuele belegging in privé.
Aan de VBI zelf zijn vier eisen gesteld:
Rechtsvormeis. Slechts naamloze vennootschappen (N.V., klik hier voor uitleg over N.V.) en fondsen voor gemene rekening FGR's, (klik hier voor uitleg over FGR) of daarmee vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen zijn toegestaan. Een B.V. (klik hier voor uitleg B.V.) is dus niet toegestaan. 
Wft-vormeis. De tot juli 2013 geldende eis dat een VBI moet voldoen aan de definitie van beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht is door de wijziging van de Wft op 22 juli 2013 verruimd met belegginstelling. Een beleggingsinstelling is een instelling voor collectieve belegging die bij een reeks beleggers kapitaal ophaalt en dat kapitaal overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van de beleggers te beleggen.
Open-endeis. Op verzoek van de deelnemers moeten de aandelen (of bewijzen van deelgerechtigdheid) ten laste van de activa van de instelling direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Het is voldoende dat de belegger op een vooraf in het beleggingsbeleid bekend gemaakte tijdstip de mogelijkheid wordt geboden om zijn aandelen aan te bieden.
Beleggingseis. Het doel en de feitelijke werkzaamheid van de VBI dienen te bestaan uit de belegging van gelden of andere goederen.
Ten aanzien van de beleggingen zijn twee eisen gesteld:
Financieel instrument-eis. De VBI mag uitsluitend beleggen in financiële instrumenten. Deze instrumenten staan genoemd in de Wft, die dan ook beslissend is.
Risicospreidingseis. Deze komt erop neer dat er met betrekking tot het beleggingsobject een spreiding van risico’s moet zijn in die zin dat de VBI in beginsel niet één maar in verschillende financiële instrumenten moet beleggen.
Hoewel bij de wetgeving van de VBI vooral is uitgegaan van grote beleggingsinstellingen, die zich richten op een breed publiek, staat de VBI ook open voor directeur-grootaandeelhouders (dga). De wet stelt nagenoeg geen eisen aan de aandeelhouders van een VBI. Vereist is slechts dat de VBI ten minste twee participanten heeft, ieder met een belang van tenminste 10% waarbij uitgesloten zijn de echtgenote én minderjarige kinderen van de participant. Een VBI hoeft niet jaarlijks haar winst uit te delen in tegenstelling tot een Fiscale Beleggingsinstelling (klik hier voor FBI).
Hiermee is een VBI een interessant beleggingsvehikel voor een dga. Onze adviseur staan graag voor u klaar om dit nader met u te bespreken.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google