Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Keuze van rechtsvorm | Binnenlandse rechtsvormen
Eenmanszaak
Maatschap
Besloten Vennootschap
Naamloze Vennootschap
Commanditaire Vennootschap
Coöperatie
Stichting
Vereniging
VOF
Een VOF is een samenwerkingsverband tussen twee of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen. Het doel van een VOF is om voor gezamenlijke rekening en risico een onderneming te drijven. Alle vennoten brengen bij de oprichting van de VOF iets (zoals activa, arbeid en kennis) in. Bij deze rechtsvorm zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de VOF. Schuldeisers zullen als eerste het vermogen van de VOF aanspreken, indien dat niet toereikend is, zijn ze gerechtigd het privévermogen van iedere vennoot volledig aan te spreken.
De inkomsten van de VOF komen direct toe aan de vennoten naar ieders aandeel in de VOF. Deze inkomsten worden eveneens direct belast bij de vennoten met inkomstenbelasting en met vennootschapsbelasting indien het een rechtspersoon betreft. Een ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft recht op diverse fiscale faciliteiten, zoals zelfstandigen- starters- en investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling (zie ook de eenmanszaak).
Voordelen:
Vormvrij, geen notariële akte nodig. Voorkeur is wel om de afspraken in een overeenkomst vast te leggen.
Het bedrijfsvermogen is afgescheiden van het privé vermogen.
Fiscale faciliteiten, zoals zelfstandigen- starters- en investeringsaftrek en de MKB-winstvrijstelling, indien de vennoot een natuurlijk persoon is.
Nadelen:
Alle vennoten zijn privé aansprakelijk voor het geheel, als de VOF haar verplichtingen niet nakomt.
De VOF eindigt in principe bij overlijden of wegvallen van een vennoot. Dit kan voorkomen worden door bepalingen op te nemen in de VOF-overeenkomst.
Ingeval van natuurlijk personen: fiscaal onvoordelig bij hoge winsten.
Doelgroep:
Partners, familieleden en/of derden die samen een onderneming willen starten.
Ondernemers die gezamenlijk een bedrijf willen uitoefenen.
Terug terug naar Rechtsvormen
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google