Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Opzet van nieuwe structuur en herstructurering van bestaande activiteiten.
Structuren Het opzetten van nieuwe structuren of het herstructureren van bestaande activiteiten is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Welke activiteiten wilt u opstarten? Als de activiteiten al aangevangen zijn, van welke rechtsvorm maakt u gebruik? Op welke plaatsen voert u de activiteiten uit? Is er sprake van import en export van goederen? Dit soort vragen zijn van belang om een juridisch en fiscaal optimale structuur voor u te bepalen. Dit betekent dat uw persoonlijke structuur altijd maatwerk is. De structuur moet u simpelweg passen.

Bij het bepalen van de meest optimale structuur zal rekening worden gehouden met de juridische aspecten, welke verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten. Onder 'rechtsvormen' kunt u voor een aantal binnen- en buitenlandse rechtsvormen enige juridische aspecten terugvinden. Vervolgens zal worden gekeken naar de fiscale aspecten van de eventuele structuur. Er bestaat een groot verschil tussen de fiscale aspecten bij de opstart van nieuwe activiteiten of de herstructurering van bestaande activiteiten. Maar ook tussen het opzetten van een nationale of internationale structuur bestaan fiscaal grote verschillen.

Ingeval van het herstructureren van bestaande activiteiten zal er over het algemeen een belastbaar feit ontstaan. In de Nederlandse fiscale wetgeving is een groot aantal fiscale faciliteiten opgenomen, waardoor dit belastbaar feit feitelijk niet (direct) tot belastingheffing zal leiden. Genoemd kunnen worden de faciliteiten in de inkomstenbelasting, zoals bijvoorbeeld de omzetting van oudedagsreserve/stakingswinst in lijfrente, de aandelenfusie, de juridische splitsing en fusie. In de vennootschapsbelasting kennen we de bedrijfs- en juridisch fusie, de juridische splitsing, de geruisloze terugkeer uit de B.V. en de fiscale eenheid. Maar er bestaan ook faciliteiten in de overdrachtsbelasting (Wet op belastingen van rechtsverkeer) en in de schenk en erfbelasting (Successiewet).
Een aantal van deze faciliteiten bestaan ook op EU-niveau door de werking van richtlijnen.  Bij internationale herstructureringen moet ook altijd rekening worden gehouden met de verschillen in de lokale belastingheffing van de betrokken landen en de wens van die landen om hun eigen belastingopbrengst veilig te stellen. Denk hierbij aan zogenaamde exitheffingen bij emigratie van de aandeelhouder of verplaatsing van de activiteiten naar een ander land.
De meest belangrijke onderwerpen bij het opzetten van een internationale structuur betreffen:
 De aanwezigheid van een deelnemingsvrijstelling;
 De hoogte van bronbelasting op dividend, rente en royalty's en overige bronbelasting;
 De aanwezigheid en werking van belastingverdragen.
Informatie over de meer algemene onderwerpen: transfer pricing, substance en fiscale vestigingsplaats vindt u in 'Fiscaal Internationaal'
Deelnemingsvrijstelling
 klik hier voor een uitgebreide beschrijving.
Bronbelasting
 klik hier voor een uitgebreide beschrijving.
Belastingverdragen
 klik hier voor een uitgebreide beschrijving.
Veel voorkomende structuren:
 klik op onderstaande hoofdpunten voor meer uitleg.
 Holding- en tussenholdingstructuur
 Dividend- Royalty- en Rentestructuur
 IP-structuur
 Import- en Exportstructuur
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google