Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Veel voorkomende structuren
Holding- en tussenholdingstructuur
IP-structuur
Import- en Exportstructuur
Dividend-, rente- en royalty structuur (doorstroomvennootschappen)
Met het opzetten van een dividend-, rente- en royalty structuur wordt geprobeerd om bronbelasting op dividend,- rente of royalty betalingen te verminderen. De vennootschap die in een structuur alleen omwille van de bronbelasting wordt geplaatst wordt een doorstroomvennootschap genoemd, omdat het enige doel is dat de dividend-, rente- en/of royalty betalingen door deze speciaal hiervoor opgerichte vennootschap stromen.
In de Nederlandse vennootschapsbelastingwet zijn bepalingen over doorstroomvennootschappen met betrekking tot rente en royaltyís opgenomen. Het doel van bepaling is om de verrekening van bronbelasting uit te sluiten indien de Nederlandse doorstroomvennootschap geen reŽel risico loopt. Indien wel sprake is van een reŽel risico is de vennootschap geen doorstroom vennootschap en kan verrekening van bronbelasting plaatsvinden met de Nederlandse vennootschapsbelasting. Bovendien zal Nederland spontaan informatie verstrekken indien het lichaam geen reŽel risico loopt en derhalve beschouwd moet als doorstroomvennootschap. Andere landen kennen overigens veel verder gaande CFC-wetgeving (Controlled Foreign Company). Dergelijke anti-misbruikwetgeving is bedoeld om te voorkomen dat belastingplichtigen hun inkomen in brievenbusvennootschappen in belastingparadijzen laten vallen. Ook belastingverdragen kunnen specifieke bepalingen bevatten.
 klik op de + om de afbeelding te tonen en op de - om deze te sluiten.
Toon dit OnderwerpVerberg dit Onderwerp
Verberg dit Onderwerp
Bij het opzetten van een doorstroomstructuur zal dus altijd goed gekeken moeten worden naar de lokale wetgeving van de betrokken landen en de tussen de betrokken landen afgesloten belastingverdragen.
Onze adviseurs staan graag voor u klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het opzetten van deze structuur.
Terug terug naar Structuren
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google