Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Veel voorkomende structuren
Dividend- Royalty- en Rentestructuur
IP-structuur
Import- en Exportstructuur
Holding- en tussenholdingstructuur
De opzet van een holdingstructuur (en tussenholdingstructuur) wordt met name gebruikt om vermogen en vermogensbestanddelen af te scheiden van de risicodragende bedrijfsactiviteiten of om risicovolle bedrijfsactiviteiten en niet-risicovolle activiteiten in verschillende vennootschappen onder te brengen. Het onttrekken van liquide middelen aan de werkmaatschappij gebeurt meestal in de vorm van dividend. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de wettelijke voorwaarden, die aan het uitkering van dividend zijn verbonden. Het bestuur heeft de wettelijke taak om een uitkeringstoets te verrichten.
 Voorbeeld van een holdingstructuur:
 klik op de + om de afbeelding te tonen en op de - om deze te sluiten.
Toon dit OnderwerpVerberg dit Onderwerp
Verberg dit Onderwerp
Ook in geval van meerdere aandeelhouders/personal holdings is het meestal raadzaam om de participaties in verschillende dochtervennootschappen te bundelen via een zogenaamde tussenholding.
 Voorbeeld tussenholdingstructuur:
 klik op de + om de afbeelding te tonen en op de - om deze te sluiten.
Toon dit OnderwerpVerberg dit Onderwerp
Verberg dit Onderwerp
 Enkele voordelen van een holding- en tussenholdingstructuur:
 Splitsing van risico's;
 Uitstel van inkomstenbelasting;
 Meer flexibiliteit ten aanzien van aansturing geldstromen;
 Mogelijkheid van opbouw van pensioen in eigen beheer.
 Mogelijkheid van het aanvragen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (hierdoor kan de winst van de ene vennootschap worden verrekend met het verlies van de andere vennootschap).
Graag adviseren wij u verder over het opzetten van een holdingstructuur en alle voordelen en nadelen die daaraan verbonden zijn.
Terug terug naar Structuren
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google