Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Opzet van nieuwe structuur en herstructurering van bestaande activiteiten.
Bronbelasting
Belastingverdragen
Deelnemingsvrijstelling
De deelnemingsvrijstelling is een fiscale vrijstelling in de Nederlandse vennootschapsbelasting. Als een dochtermaatschappij haar winst na vennootschapsbelasting in de vorm van dividend uitkeert aan haar moedermaatschappij en dit dividend zou bij de moedermaatschappij ook weer in de vennootschapsbelastingheffing worden betrokken, zou dubbele heffing over deze winst optreden. De deelnemingsvrijstelling stelt de door dochtermaatschappij uitgekeerde winst bij de moedermaatschappij vrij, zodat de winst alleen bij de dochtermaatschappij belast is.
De Nederlandse deelnemingsvrijstelling ziet niet alleen op dividenden, maar op alle voordelen uit hoofde van een deelneming. Hieronder vallen (koers) winsten bij verkoop van de deelneming. Dit houdt ook in dat verliezen niet aftrekbaar zijn, met uitzondering van verliezen als gevolg van liquidatie van de deelneming.
De kosten die verband houden met het houden van de deelneming zijn aftrekbaar. Voor rentekosten op geldleningen die verband houden met de financiering (de zogenaamde deelnemingsrente) geldt een aftrekbeperking voor zover het bedrag aan rente hoger is dan € 750.000. Aan- en verkoopkosten zijn niet aftrekbaar.
De deelnemingsvrijstelling geldt alleen indien het belang in de vennootschap 5% of meer bedraagt. De vennootschap mag zowel in Nederland als in het buitenland gevestigd zijn. De deelnemingsvrijstelling is uitdrukkelijk niet van toepassing op deelnemingen die als belegging worden gehouden (de zogenaamde beleggingsdeelnemingen). Daarentegen geldt de deelnemingsvrijstelling weer wel als er sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming.
Door de vrijstelling van de uitgekeerde winsten en verkoopwinst bij de moedermaatschappij is de deelnemingsvrijstelling een fiscaal zeer belangrijk instrument bij het opzetten van een nationale en internationale structuur. Weinig landen kennen geen enkele vrijstelling. Veel landen stellen alleen de ontvangen dividenden vrij, terwijl een aantal landen een volledige vrijstelling verlenen. De volledige vrijstelling, die ook door Nederland wordt gehanteerd, maakt die landen tot een fiscaal aantrekkelijke vestigingsplaats.
Terug terug naar Structuren
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google