Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Opzet van nieuwe structuur en herstructurering van bestaande activiteiten.
Deelnemingsvrijstelling
Belastingverdragen
Bronbelasting
Bij het opzetten van een internationale structuur dient tevens rekening te worden gehouden met zogenaamde bronbelasting. Zoals het woord al aangeeft wordt deze belasting bij de bron ingehouden. Bekende voorbeelden hiervan zijn de bronbelasting op dividend, rente en royalty's. Maar ook minder bekende bronbelastingen komen voor, zoals de bronbelasting op vergoedingen voor technische service, management- en directeursvergoedingen, huurbetalingen, opbrengsten uit factoring en franchiseovereenkomsten.
Nederland kent alleen een bronbelasting op dividend, de zogenaamde dividendbelasting. Deze belasting bedraagt in Nederland 15%.
De hoogte van deze lokale bronbelastingen kan zeer aanzienlijk zijn. Binnen de EU zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de bronbelasting ten aanzien van dividend, rente en royalty's in de zogenaamde Moeder-Dochterrichtlijn en Interest- en Royaltyrichtlijn. Ook hebben veel landen onderling in hun belastingverdragen afspraken gemaakt over de hoogte van deze bronbelastingen.
Door de ingehouden bronbelasting zou dubbele belastingheffing in Nederland kunnen ontstaan. Om deze dubbele belastingheffing te verzachten is in de Nederlandse belastingwet en de belastingverdragen een taxcreditregeling opgenomen. Deze regeling houdt in dat de buitenlandse bronheffing geheel of gedeeltelijk verrekend mag worden met de Nederlandse belastingen. Deze verrekening geldt echter niet in alle gevallen en is aan een aantal voorwaarden verbonden.
Terug terug naar Structuren
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google