Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Internationale Fiscale Zaken | Belastingverdragen
vorige pagina
Multilaterale verdragen
Een multilateraal verdrag is een bedrag tussen verschillende lidstaten. Een van de bekendste is het Verdrag betreffende de Europese Unie, de EU. Het EU-belastingrecht heeft geen directe wisselwerking met de belastingverdragen omdat het EU-belastingrecht rechtstreeks aangrijpt bij het nationale belastingrecht van de lidstaten, met andere woorden de lidstaten zijn verplicht bij de toepassing van hun nationale belastingrecht de beperkingen in acht te nemen waartoe het EU-recht de lidstaten verplicht. Daarnaast zijn de lidstaten verplicht voor zover nodig de EU-richtlijnen in hun nationale wetgeving te implementeren. Bekende voorbeelden zijn de harmonisatie van de BTW en het douanerecht. Voor de directe belastingen kennen we onder andere de Moeder-Dochterrichtlijn, de Fusierichtlijn, Interest- en Royalty richtlijn. Maar ook bestaan er richtlijnen voor de uitwisseling van inlichtingen en de invordering van belastingen. Een belangrijke regeling vormt de EG-Verordening 887/2004 inzake de sociale zekerheid binnen de EU.
Onze adviseurs kunnen u uiteraard meer vertellen over de inhoud van de internationale verdragen en de toepasselijkheid en fiscale gevolgen in uw geval.
Terug vorige pagina
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google