Contact      Download onze App.      Disclaimer 
GRENZELOOS FISCAAL logo
Zoek op trefwoord.
   Rechtsvormen   Structuren   Fiscaal Internationaal   Onze Werkwijze 
Internationale Fiscale Zaken | Transfer pricing
vorige pagina
Transfer pricing
Heeft uw onderneming bedrijfsonderdelen in het buitenland en worden tussen de verschillende bedrijfsonderdelen onderling transacties verricht, dan heeft uw onderneming te maken met de regelgeving op het gebied van verrekenprijzen ook wel transfer pricing genoemd.
Veelal wordt transfer pricing gebracht als een nieuw instrument van de fiscus. Dit is niet helemaal juist, maar de laatste jaren krijgt dit onderwerp steeds meer internationale aandacht, omdat de belastingautoriteiten zich steeds meer bewust worden van het 'weglekken' van winst en dus belastingen naar belastingparadijzen.
Transfer pricing betreft dus de regelgeving ten aanzien van de prijsvaststelling van levering van goederen en diensten tussen gelieerde partijen. Bovendien rust er een strikte wettelijke documentatieverplichting op u.
Het is ook mogelijk om de interne verrekenprijs vooraf te laten goedkeuren door de belasting door middel van een advance pricing agreement (kortweg: APA) genoemd.
Onze adviseurs kunnen u behulpzaam zijn bij het analyseren van uw structuur, het vaststellen van de interne prijs en het opstellen van de vereiste documentatie. Ook kunnen onze adviseurs u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een APA.
Terug vorige pagina
Grenzeloos Fiscaal is een initiatief van Zummum Finance & Tax Law.  
Zummum logo
Openbaar aanbevelen op Google